Tjärdrev

Tjärdrev används för att täta utvändiga sprickor i timmerhus

Drevet består av långa linfibrer som behandlats med trätjära och sedan formats till ett platt snöre/rep som är 3-4 cm brett.

Det tjärbehandlade drevet står emot väder och vind bättre än vanligt drev, och det är inte lika attraktivt för fåglar. Tjärdrev passar inte för drevning inomhus p.g.a den starka lukten.

Det är också möjligt att använda tjärdrev för att behandla strålröta hos hästar, rådfråga veterinär eller hovslagare.

Se våra produkter och priser i prislistan.